<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=283086458954627&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Dette nettstedet støtter ikke Internet Explorer 10 eller lavere. Følg denne lenken for å velge en annen nettleser.

Alt du trenger å vite om smitteverntiltak i restauranten

Skrevet av John Helge Selliseth | 29. sep 2020

«Serveringssteder, som restaurant, kafe, bar og pub, og utested, som diskotek, nattklubb og lignende, kan holde åpent dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig», står det på Helsedirektoratet sine hjemmesider. Hva er egentlig «smittevernfaglig forsvarlig?» Vi gir deg en liten veiledning.

 

Generelle råd for rengjøring

Se godt gjennom renholdsrutinene dere allerede har. Er organiseringen god nok? Hvem har ansvaret? Har dere det dere trenger for å sørge for et godt renhold? Som grunnlag må dere ha et godt, daglig renhold med vanlige renholdsmetoder. Nå i pandemitider, bør i tillegg kontaktflater som berøres ofte rengjøres hyppigere enn vanlig. Det gjelder punkter som dørhåndtak, toaletter, vaskeservanter, betalingsterminaler, trappegelendre, armlener og andre gjenstander. Kluter og utstyr rengjøres som dere pleier, men i pandemitider bør engangskluter brukes i størst mulig grad. Vær ekstra nøye med hygienen på restaurantkjøkkenet og der gjestene spiser. Både ansatte og gjester må ha et tilbud om håndhygiene før bruk av kjøkken eller spiserom.

 


Anbefalte vaskerutiner

Fra plakatmateriell fra FHI 

 

  1. Toaletter og vaskeservanter, håndtak og andre gjenstander som hyppig berøres, bør rengjøres ofte.
  2. Etanolbasert desinfeksjon kan brukes på ellers rene flater (slik som håndtak, tastaturer, telefoner og lignende).
  3. God rengjøring anbefales med vanlige rengjøringsmidler eller husholdningsklorin. 
  •  

 

Gjør som vanlig

  • Benytt vanlige rengjøringsmidler i henhold til gjeldende rutiner.
  • Følg vanlige rutiner for avfallshåndtering.

Personer med symptomer på Covid-19 må selvfølgelig hjem så fort som mulig. Området personen har vært i fysisk kontakt med, rengjøres på vanlig måte før det tas i bruk av andre.


 

Énmetersregelen

Før vi får en god nasjonal og internasjonal kontroll på pandemien, må bedriften sørge for at alle, både personell og gjester, holder minst en meteres avstand fra hverandre, med mindre man er fra samme husstand. Avstanden må kunne holdes under hele oppholdet. Det er aller viktigst å holde avstand ansikt mot ansikt. Å stå eller sitte rygg mot rygg eller å stå etter hverandre i kø, innebærer noe mindre risiko. Sitter man ved siden av hverandre, bør det være minst en meter fra skulder til skulder.

 


De viktigste tiltakene for å begrense smittespredningen (I følge FHI):  

  • Syke personer skal holde seg hjemme 
  • God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold 
  • Kontaktreduserende tiltak 


Folkehelseinstituttet har laget en mal som ulike bransjer, virksomheter, tjenester og organisasjoner kan ta utgangspunkt i ved utarbeidelse av egne smittevernrutiner. Les mer på fhi.no


 

Generelle råd til serveringssteder

Serveringssteder som serverer mat må til enhver tid ha kontroll på hvor mange mennesker som befinner seg i lokalet. Det er størrelsen på lokalet som avgjør hvor mange mennesker som har lov til å oppholde seg i restauranten samtidig. Det må være stor nok plass til at kravene for avstand og god hygiene til enhver tid kan overholdes. Dere bør også være oppmerksomme på områder der det kan oppstå ekstra trengsel; i inngangspartiet, i garderoben, på toalettet, ved bordene, ved baren og andre steder i lokalet. Vær obs på flaskehalsene dere har, og gjør tiltak for å bedre sikkerheten. I tillegg oppfordres alle aktører i utelivsbransjen til å registrere gjestenes kontaktinformasjon, slik at det blir lettere å spore smitte i etterkant.

 

Større arrangementer

Det er opp til bransjen og det enkelte serveringssted å selv vurdere hva som betegnes som et arrangement, og hva som definerer ordinær drift. Ved større arrangementer oppholder ofte mange mennesker seg mer statisk samme sted over tid, derfor er det satt egne regler for slike tilstelninger. Konserter og underholdning og andre annonserte sammenkomster vi anses som et arrangement, spesielt når gjesten først og fremst kommer til serveringsstedet for å delta på et arrangementet. Fortsatt er alle arrangementer med flere enn 200 personer tilstede samtidig forbudt. Les mer på helsedirektoratet.no 

 

Grupper eller kohorter med inntil 200 deltakere kan skiftes ut i løpet av dagen. Det må i så fall skje på en smittefaglig trygg måte, og kohortene må ikke være i kontakt med hverandre. Hvis serveringsstedet skal holde et arrangement, må dere sette dere inn i regelverket for dette fra Helsedirektoratet og FHI sine nettsider. Kontakt gjerne kommunen om tips og råd rundt arrangementet dere planlegger.  

 

Smitteverntiltak restaurant

God håndhygiene er det aller viktigste, om du er kokk på kjøkkenet eller servitør eller gjest i restauranten.

 

Buffetservering

Det er 3 faktorer som kanskje er de aller viktigste å følge, skal man opprettholde en trygg buffetservering: 1) Syke personer holder seg borte, 2) man holder avstand og 3) alle utfører god håndhygiene rett før man forsyner seg. I tillegg bør alle felles kontaktpunkter reduseres og alle felles kontaktpunkter bør rengjøres hyppig. Bedriften må også ha rutiner for å kontrollere at alt dette overholdes. På sykehus og sykehjem bør fortsatt all buffetservering unngås. Les mer om trygg buffetserveringfhi.no.

 

Alkoholservering og smittevern 

Skal du servere alkohol, må du overholde kravet om sittende gjester. Mat, mineralvann eller annen drikke kan serveres som buffet, men betjeningens skjenking av alkohol må skje ved bordene, og det skal være sitteplasser til alle. Kommunen kan forby skjenking av alkohol etter smittevernloven § 4-1. Fra 8. august har det vært et nasjonalt forbud mot å servere alkohol etter kl. 24.00, og alkohol kan ikke konsumeres etter klokken 00.30. Les mer på helsedirektoratet.no

 

Desinfisering

FHI skriver på hjemmesidene sine:

«Det er ikke grunnlag for å utføre rutinemessig desinfeksjon av flater som følge av covid-19, heller ikke kontaktpunkter. Desinfeksjonsmidler kan imidlertid benyttes som alternativ til vask ved ekstra rengjøring av kontaktpunkter.»

Det er dermed ikke et krav at du skal sette i gang med større desinfeksjonsprosjekter, selv om du serverer mat til mange midt i en pågående pandemi.

 

De aller viktigste rådene for trygt smittevern, finner du på FHI sine hjemmesider, og på Helsedirektoratet sine sider. 

 


Myter om koronahygiene

«Håndsprit – det viktigste?»

Feil: Det er håndvask med såpe og vann som er den mest effektive metoden for å begrense spredning av bakterier og virus. Har du mulighet til å legge til rette for god håndvask med såpe og vann og tørkepapir, er det det aller beste hånd hygienetiltaket du kan innføre for gjester og ansatte.

 

«Full nedvask er det eneste som duger»

Det er flott om dere får til en real nedvask i disse tider, det vil dere garantert ikke angre på! Likevel er det den hyppige vasken av overflater som er mye i bruk som har den aller største effekten, i hvert fall om man skal tenke på bakterie- og virussmitte. - Så, er du nødt til å prioritere, er det lurt å vaske ofte og jevnlig på de viktigste kontaktflatene.

 

«Det viktigste du kan gjøre i en pandemi er å desinfisere restauranten»

- Ikke hvis du tenker korrekt desinfisering i vitenskapelig forstand. Det aller viktigste er det vanlige renholdet med såpe og vann, men gjerne litt oftere enn i ikke-pandemiske perioder.


 

Les også: 

 

 

Hygieneveileder for restauranter

Til toppen Skriv ut denne fagartikkelen