<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=283086458954627&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Dette nettstedet støtter ikke Internet Explorer 10 eller lavere. Følg denne lenken for å velge en annen nettleser.

Disse hygienetiltakene reduserer sykefraværet i restauranten din

Skrevet av Cathrine Øverås Frisvold | 09. okt 2020

Når presset på restaurantdriften er på det tøffeste, lønner det seg å ta godt vare på våre reddende engler og den viktigste resursen vi har: De ansatte.

 

Vurdere smitterisiko

Du som er arbeidsgiver har ansvar for tryggheten til dem som jobber i bedriften din. Spesielt nå når pandemien herjer, er det din plikt å tenke gjennom risikoen for smitte, både for faste ansatte og innleid personale. Sammen med de ansatte må du kartlegge risikoen hos dere, og dere må ha en plan for tiltak klar dersom smitte skulle skje. Arbeidstilsynet ber deg spesielt se etter disse risikofaktorene:

  • Befinner noen av de ansatte seg i risikogruppen?
  • I hvor stor grad er det nærkontakt mellom kolleger eller kunder/gjester?
  • Har dere tilstrekkelig tilgang til håndvask med såpe eller hånddesinfeksjonsmidler?
  • Har dere tilgang til nødvendig smittevernutstyr, som for eksempel hansker, ansiktsmasker og visir/tette vernebriller?
  • Får de ansatte tilstrekkelig opplæring?
  • Driver dere med noen form for reisevirksomhet?

 

Renhold og rutiner

En god plan for renholdet  i restauranten er alfa og omega, spesielt i tider med høy smitterisiko. Sørg for å kartlegge flater og risikosoner i lokalene deres og ha rutinene på plass. Kan dere fordele ansvarsområdene mellom kollegene? Det er mange krav som skal følges opp, og da er det godt med flere som har eierskap til innsatsen. I tillegg er det viktig å ha en god informasjonsflyt for å sikre en god felles helse – for alle som bruker restauranten. Det kan dreie seg om informasjonsplakater, merking i gulvene, synlige håndspritdispensere og et vennlig personale som høflig gir tydelige beskjeder og veiledning. Dette gir en ekstra trygghet for både ansatte og gjester.

 

Personlig hygienetiltak

Mange ansatte vi nok huske følgende formaning fra pensum for Restaurant- og matfag: Skal du være i kontakt med mat, skal neglene være korte og uten neglelakk, og langt hår skal dekkes med hårnett. Smykker og ringer skal fjernes før man vasker hendene grundig. Visste du forresten at en arbeidsgiver også har plikt til å kunne til by sine ansatte gode toalettfasiliteter og muligheter for garderobe? Det gjelder uansett om arbeidsplassen er en matvogn, en kantine eller en restaurant med hvite duker. Når forholdene ligger til rette, har den enkelte ansatte selv ansvar for å ha den personlige hygienen i orden.

 

Arbeidsklær og utstyr i orden

Alle som daglig håndterer mat skal ha mulighet til å skifte til rene arbeidsklær om man blir tilsølt i løpet av arbeidsdagen. Det er arbeidsgiver som skal sørge for at arbeidstøyet blir vasket eller renset. Nå i koronatider kan det være lurt å ta høyde for at kjøkkenpersonalet og servitører må bytte arbeidsklær litt oftere enn ellers. Det er også arbeidsgivers oppgave å sørge for at ansatte bruker verneutstyr når det er nødvendig, og for at alle får god opplæring i riktig bruk av utstyret. Les mer om dette på arbeidstilsynet.no

 

 

Fagartikkel_12_2

Et rent og pent arbeidsantrekk og en god personlig hygiene gir et godt førsteinntrykk og skaper trygghet, både overfor restaurantgjester og kolleger.

 

 

Ekstratiltak mot smitte

Når smitten øker og kravene fra myndighetene strammer seg til, blir tiltakene mer synlige, og fysisk beskyttelse, som sperringer, visirer, munnbind og hansker finner veien inn i restaurantene. Slikt utstyr kan kanskje virke skremmende på gjesten. På de annen side: Har du også tenkt over at sterke tiltak kan også gi en ekstra trygghet? Det viser at restauranten gjør en innsats og bryr seg. Skal du vise deg som en god kollega og som en god profesjonell overfor kunder, viser du gjensidig respekt ved å bruke beskyttelsesutstyr der det er nødvendig, – og helst litt mer.

 


I beredskap

Det kan være smart å ha munnbind og annet beskyttelsesutstyr i beredskap om det skulle komme nye innstramninger fra myndighetene. - Men unngå hamstring, og gjør en vurdering om hvor mye du faktisk har bruk for. Husk også at desinfisert materiell ikke har ubegrenset holdbarhet.


 

 

Når smittealarmen går

En kollega blir smittet av viruset: Skal alle ansatte som har jobbet med personen sendes hjem? Eller skal alle vente til symptomer dukker opp? På slike spørsmål svarer FHI  i en artikkel i Nettavisen (16. mars 2020), at hvis en kollega er syk og har symptomer, så skal vedkommende dra hjem snarest mulig. Med mindre helsepersonell definerer deg som en nær kontakt som skal i karantene, fortsetter du arbeidet som før. Du og kollegene dine må være litt ekstra oppmerksomme på om de får symptomer, man er mest smittsom når man har symptomer. Området den smittede ansatte har vært i fysisk kontakt med, vaskes normalt med vanlige vaskemidler før driften kan fortsette.

 


Trivsel i tøffe tider

Den psykiske helsen kan være vel så viktig å ta vare på som hygiene og renhold i tider som blir ekstraordinære og annerledes. Et godt støtteapparat med åpenhet og tillit er også godt å ha i ryggen for å kunne fange opp arbeidstakere som eventuelt faller utenom. Terskelen bør være lav for å si ifra, og man må kunne stole på hverandre kom kolleger. Tillitsvalgt og HMS-ansvarlige bør ha et årvåkent blikk og en tett kommunikasjon med både ansatte og ledelsen, spesielt i tunge tider.

 

Utfordrende arbeidstider

Når fraværet i bedriften blir større, kan det være at enkelte ansatte gjerne vil bidra litt ekstra og sier «ja» til ekstra vakter og oppgaver. Husk da at arbeidstidsordningen skal være forsvarlig med tanke på helse og sikkerhet, og sørg for at du holder deg innenfor arbeidsmiljøloven


 

Les mer:

Risikovurdering, smittefare på jobb (Arbeidstilsynet)

Smitteverntiltak på arbeidsplassen (Arbeidstilsynet) 

Hvordan ivareta ansatte (ntnu.no) 

Hygiene på storkjøkkenet: hva har endret seg i 2020?

 

Følg den oppdaterte informasjonen fra de norske helsemyndighetene om koronaviruset på fhi.no

 

Hygieneveileder for restauranter

Til toppen Skriv ut denne fagartikkelen