<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=283086458954627&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Dette nettstedet støtter ikke Internet Explorer 10 eller lavere. Følg denne lenken for å velge en annen nettleser.

Slik får du mer miljøvennlig transport av matvarer

Skrevet av John Helge Selliseth | 16. aug 2019

Den moderne gjesten stiller krav til at serveringsstedet ditt tenker miljø i alle ledd. Da er det en selvfølge at også vareleverandøren din tar miljøsaken på alvor.

Mange varetyper i samme levering

Det er miljøsmart å bruke en grossist som leverer flere varegrupper på samme bil! Hvis alle produsenter i alle varekategorier skal ut med hver sin lastebil, blir det mye trafikk på veiene. Da er det mye bedre at varene samles på et stort lager, og at alt du trenger blir transportert til deg i én vending.

 

Velg en erfaren lagringsekspert

Sliter du med å ha kontroll på temperaturen på kjøla? En grossist med ekspertise på storhusholdning vil sørge for å ha riktig temperatur på varelageret sitt og i bilen som er på vei ut til deg. Opprettholdelse av temperaturen på store kjølelagere er mer miljøeffektivt enn mange små.

 

Riktig transport gir mindre svinn

Miljøvennlig transport handler også om at pakkingen og beskyttelsen av varene er så god som mulig, slik at varene kommer frem i best mulig tilstand, og du unngår unødvendig matsvinn. Pakking og lasting er en fullsortimentsgrossist ekspert på. En god grossist kan nesten fungere som en forlengelse av kjøleskapet for deg som bruker. La de profesjonelle ta seg av varene til du har bruk for dem, da legger du også litt av risikoen over på grossisten.

 

190716_Trender_bilde2(Servicegrossistene (1)

En god dose logistikk og planlegging ligger bak en varelevering fra en storkjøkkengrossist. Det åpner også muligheten til å ta gode, energieffektive valg med stor miljøeffekt.

 

Logiske kjøreruter

Ved å legge til rette for smarte kjøreruter kan miljøet spares for store CO2-belastninger. Fulle biler som følger en fornuftig rute er det best for miljøet. Før gjerne en dialog med grossisten din om hvordan kjørerutene kan bli mest mulig energibesparende og klimasmart for alle parter. Velger du i tillegg å gjøre innkjøpene dine gjennom en lokal storhusholdningsgrossist, får du en samarbeidspartner som kjenner nærmiljøet ditt godt.

 

Næring med strenge krav

Det er vel få andre næringer som blir like uglesett i miljøsaken som transportbransjen. Derfor er det en selvfølge at en transportaktør tar miljø på alvor – og her er de nasjonale kravene strenge! En profesjonell grossist må forholde seg klare krav på utslippsnivå og opprettholdelse av tekniske standarder i bilparken. For å redusere miljøbelastningen, er også grossistene avhengige av å tilpasse bilparken etter formålene; mindre bilder i større byer og store biler til lengre distanser. I tillegg er profesjonelle aktører pålagt å sikre en kortest mulig transportkjede for varene. Kampen mot matsvinn er sentral for alle aktører i serveringsbransjen, også for vareleverandøren.

 

Få innsikt i de siste trendene i serveringsbransjen

 

Til toppen Skriv ut denne fagartikkelen